Naslovna

I ja odvajam!

Projekt usmjeren prema stanovnicima Grada Križevci i Općine Sveti Ivan Žabno sa svrhom podizanja svijesti o važnosti odvojenog skupljanja otpada.

Grad Križevci

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj internetske stranice isključiva odgovornost Grada Križevaca

www.strukturnifondovi.hr

I ja odvajam!

Projekt je usmjeren prema 26.344 stanovnika Grada Križevaca i Općine Sveti Ivan Žabno sa svrhom podizanja svijesti građana o važnosti izbjegavanja nastanka otpada i odvojenog sakupljanja istoga. U dvadeset mjeseci će se provesti jedanaest različitih aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Aktivnosti su usmjerene prema svim građanima, ali i prema pojedinim ciljnim skupinama i to: djeci od 3 do 14 godina, mladima od 15 do 18 godina, odgojno-obrazovnim ustanovama i poslovnoj javnosti.

Cilj i očekivani rezultati projekta:

Osnovni cilj projekta je izgraditi razinu svijesti građana da racionalno postupaju s otpadom. To će se postići ostvarenjem četiri specifična cilja: sprečavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.

Kako bismo ostvarili osnovne i specifične ciljeve, provest će se aktivnosti koje su Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom određene kao obvezne i kao preporučene. Iz grupe obveznih aktivnosti, realizacijom ovoga projekta ostvariti će se slijedeće: izrada i podjela letaka, izrada i postava plakata, uspostavljanje mrežne stranice o gospodarenju otpadom. Aktivnosti iz grupe preporučenih aktivnosti koje će se ostvariti su slijedeće: radionice za djecu, kostimirane predstave za djecu, edukativne slikovnice i bojanke za djecu, edukativne slikovnice za djecu s prijevodom na Braillevo pismo, obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša, natjecanje u školama u izradi kreativnih stvari od prethodno skupljenog otpada, kviz znanja o održivom gospodarenju otpadom za srednjoškolce, izobrazno-informativni materijali za predškolsku i školsku djecu s adekvatnim didaktičkim igračkama, radijski spotovi o održivom gospodarenju otpadom, aplikacija o održivom gospodarenju otpadu za pametne telefone.

Dodatno će se provesti aktivnost promicanja obnovljivih izvora energije i održivoga razvoja.

Ukupna vrijednost projekta:

547.346,72 HRK

Iznos koji sufinancira EU (85%):

465.244,71 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

6. lipnja 2018. – 6. veljače 2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Voditeljica projekta

Ljiljana Stojsavljević-Križan Viša savjetnica za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša +385 48 628 942 ljiljana.krizan@krizevci.hr