Dan planeta zemlje

Dan planeta Zemlje na glavnom križevačkom trgu

Grad Križevci

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj internetske stranice isključiva odgovornost Grada Križevaca

www.strukturnifondovi.hr

Dana 30.4.2019. održano je obilježavanje Dana planete Zemlje u trajanju od 10.00 do 12.00 sati na Trgu Josipa Jurija Strossmayera u Križevcima.

Događanju su prisustvovali gradski vrtići i osnovne škole.

U prvom dijelu događanja sudjelovala su djeca predškolske dobi. Sudjelovali su u štafetnoj utrci odvajanja otpada prema sustavu gospodarenja otpadom u gradu Križevcima i općini Sveti Ivan Žabno. Nakon što su razvrstali otpad u spremnike, žiri je pregledao razvrstani otpad te na temelju bodova proglasio pobjednike. U ovoj igri pobjednici su bili polaznici DV Križevci.

Nakon predškolske djece, u događanju su sudjelovala djeca navedenih osnovnih škola (šesti razredi). Također su sudjelovali u štafetnoj utrci odvajanja otpada prema sustavu gospodarenja otpadom u gradu Križevcima i općini Sveti Ivan Žabno. Nakon odvajanja otpada u spremnike, žiri je na temelju bodova proglasio pobjednicima polaznike Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci. Nakon igre djeca su sudjelovala i u kvizu znanja o održivom gospodarenju otpadom. Svaki razred sudjelovao je kao tim te su pobijedili učenici OŠ Vladimir Nazor Križevci.

Osim djece predškolske i školske dobi, događanju su prisustvovali i građani koje je zanimalo što točno ide u koji spremnik.
Djeci su podijeljene medalje te prigodni pokloni. Sam događaj promoviran je kroz program Grada Križevaca u sklopu obilježavanja Dana grada, te putem letaka.

Nakon svih igra, učenici su sudjelovali u sadnji drva koje je posađeno zajedno s crtežima i eko porukama koje su izradili polaznici vrtića.

Projekt „I ja odvajam!“ je projekt kojim se provode izobrazno-informativne aktivnosti radi osvješćivanja građana grada Križevaca i općine Sveti Ivan Žabno o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Naglasak projekta je na sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnoj upotrebi predmeta, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište „Ivančino brdo“ u Križevcima.

Vrijednost projekta je 547.346,72 kune, a 84,9 posto odnosno 465.244,71 kuna je sufinancirano iz Kohezijskog fonda.