Predstava

Kazališna predstava Boris slavi rođendan

Grad Križevci

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj internetske stranice isključiva odgovornost Grada Križevaca

www.strukturnifondovi.hr

Dana 12. travnja 2019. godine s početkom u 13 sati održana je predstava „Boris slavi rođendan“ u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci. Predstava je organizirana u sklopu projekta „I ja odvajam!“ kojeg provodi Grad Križevci za područje Grada i Općina Sveti Ivan Žabno sufinanciranog sredstvima Europske Unije iz Kohezijskog fonda.

Predstavi su prisustvovala djeca predškolske dobi iz Dječjeg vrtića Križevci te djeca nižih razreda križevačkih osnovnih škola koja su imala prilike upoznati Borisa, njegovu obitelj i obitelj Kantić te naučiti sve tajne odvajanja i recikliranja otpada u gradu. Kako jedna obitelj prilikom organizacije proslave rođendana može doprinijeti očuvanja okoliša djeca su naučila na zabavan način kroz smijeh i igru.

I ja odvajam!“ je projekt kojim se provode izobrazno-informativne aktivnosti radi osvješćivanja građana grada Križevaca i općine Sveti Ivan Žabno o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Naglasak projekta je na sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnoj upotrebi predmeta, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište „Ivančino brdo“ u Križevcima.

Vrijednost projekta je 547.346,72 kune, a 85% odnosno 465.244,71 kuna je sufinancirano iz Kohezijskog fonda.