Radionica

Radionica o obnovljivim izvorima energije i održivom razvoju

Grad Križevci

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj internetske stranice isključiva odgovornost Grada Križevaca

www.strukturnifondovi.hr

Radionica za učenike petih razreda osnovnih škola u Križevcima i Svetom Ivanu Žabnu s tematikom obnovljivih izvora energije i održivoga razvoja. Slike s radionice:

Dana 4.10.2019. u Osnovnoj školi Ljudevita Modeca Križevci, Osnovnoj školi Vladimir Nazor Križevci, Osnovnoj školi Grigor Vitez Sveti Ivan Žabno i u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci za pete razrede održana je radionica s tematikom obnovljivih izvora energije i održivog razvoja.

Projekt „I ja odvajam!“ je projekt kojim se provode izobrazno-informativne aktivnosti radi osvješćivanja građana grada Križevaca i općine Sveti Ivan Žabno o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Naglasak projekta je na sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnoj upotrebi predmeta, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište „Ivančino brdo“ u Križevcima.

Vrijednost projekta je 547.346,72 kune, a 84,9 posto odnosno 465.244,71 kuna je sufinancirano iz Kohezijskog fonda.