Tražilica otpada

Tražilica otpada

Projekt usmjeren prema stanovnicima Grada Križevci i Općine Sveti Ivan Žabno sa svrhom podizanja svijesti o važnosti odvojenog skupljanja otpada.

Grad Križevci

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj internetske stranice isključiva odgovornost Grada Križevaca

www.strukturnifondovi.hr

Tražilica otpada

Unutar polja upišite vrstu otpada koju želite reciklirati kako bi ste pravilno mogli odložiti otpad u pripadajući spremnik.

Vrsta otpada