Lokacije

Lokacije

Projekt usmjeren prema stanovnicima Grada Križevci i Općine Sveti Ivan Žabno
sa svrhom podizanja svijesti o važnosti odvojenog skupljanja otpada.

Grad Križevci
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj internetske stranice isključiva odgovornost Grada Križevaca

Lokacije

Unutar karte se nalazi raspored odvoza otpada za grad Križevci i općinu Sveti Ivan Žabno.
Odaberite na oznaku kako bi dobili informacije o odvozu otpada.

Filtriraj

Rezultati

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta:

Ponedjeljak: od 8.00 do 18.00
Utorak – petak: od 8.30 do 16.00
Subota: 8:00 – 13:00

Brojevi telefona reciklažnog dvorišta:
048/693-561
091/1720-932
Popis otpada za reciklažna dvorišta

papir

karton

plastika

metalna ambalaža

stiropor

stare baterije

stakleni ambalažni otpad

ravno staklo

PET boce

PET folije

limenke

stari lijekovi

otpadne gume bez naplatka (do 4 komada)

metalni glomazni otpad (električna i elektronička oprema)

električki otpad

glomazni otpad

drveni otpad

tekstil

odjeća

akumulatori

flouroscentne cijevi

zeleni otpad