Preuzmi aplikaciju

Mobilna aplikacija

I ja odvajam!”

Preuzmi mobilnu aplikaciju za iOS i Android uređaje.

O projektu

Informacije

O projektu

„I ja odvajam!“ možete saznati odmah na prvoj stranici aplikacije.
Nastavno kroz aplikaciju možete pročitati više o gradu Križevci i općini Sveti Ivan Žabno, kao Komunalnom.

Lokacije

Lokacije

vam omogućuju pretraživanje spremnika i reciklažnog dvorišta.
Spremnike možete pretraživati i odabrati po vrsti otpada koji želite odložiti.

Naruči/Prijavi

Opcija

Naruči

omogućuje korisniku narudžbu odvoza glomaznog otpada jednostavno putem ove mobilne aplikacije, dok s opcijom

Prijavi

korisnik može prijaviti otpad bačen na neprikladno mjesto.

Popis otpada

Saznajte koju

vrstu otpada

odložiti u koji spremnik.
Nakon odabira i rezultata, također možete pregledati i lokacije spremnika za odabrani otpad.

Raspored

Raspored

prikazuje odvoz otpada za mješani komunalni otpad, biootpad, koristan otpad i glomazni otpad.
Prikazuje se sukladno vašem odabiru lokacije.
Aplikacija I ja odvajam!
Saznaj raspored, naruči odvoz, prijavi problem.
Preuzmi aplikaciju