Marketinške aktivnosti

Marketinške aktivnosti

Saznajte više o projektu „I ja odvajam!“ kroz letke, plakate, roll-upove,
audio snimke i članke.

Grad Križevci

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj internetske stranice isključiva odgovornost Grada Križevaca

www.strukturnifondovi.hr

Marketinške aktivnosti

Letci

Plakati

Roll-upovi

Bojanka i Slikovnica

Radijski spotovi

Kompostiranje

Odvojeno prikupljanje otpada

Ponovna uporaba predmeta

Spriječavanje nastanka otpada

Događanja

Brošura