Kviz

Kviz znanja na temu sprečavanja nastanka otpada, pravilnog odvajanja u kućanstvima, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe otpada

Grad Križevci

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj internetske stranice isključiva odgovornost Grada Križevaca

www.strukturnifondovi.hr

Kviz znanja za srednjoškolce održan je 15. I 16.4.2019. godine na temu sprečavanja nastanka otpada, pravilnog odvajanja u kućanstvima, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe otpada. Pitanja su bila prilagođena postojećem sustavu gospodarenja otpadom u gradu Križevcima i općini Sveti Ivan Žabno.

Prvi dan kviza znanja organiziran je u drugim razredima srednjih škola na području Grada Križevaca i to u Srednjoj gospodarskoj školi, Srednjoj školi Ivan Seljanec i u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkog. U finale kviza natjecanja ušli su po jedan od drugih razreda iz svake škole. Finale je održano 16.4.2019. u Srednjoj školi Ivan Seljanec Križevci. Na temelju najvećeg broja bodova pobijedio je drugi razred Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkog.

Sudionicima su podijeljenje prigodne majice te kompleti utješnih nagrada. Pobjednički razred osvojio je glavnu nagradu: izlet u Kopački rit i posjet komunalnom društvu Unikom Osijek.

Izlet je održan 29.4.2019. godine. Učenici su prisustvovali predavanju gospođe Tihane Škugor, voditeljice odjela za gospodarenje otpadom o sustavu gospodarenja otpadom u gradu Osijeku. Nakon predavanja učenici su razgledali recikažno dvorište „Zeleni otok“ te se vozili kompom i posjetili zoološki vrti. Nakon ručka, učenici su posjetili Kopački rit i prilikom vožnje brodom upoznali se s njegovim ekosustavom.

Projekt „I ja odvajam!“ je projekt kojim se provode izobrazno-informativne aktivnosti radi osvješćivanja građana grada Križevaca i općine Sveti Ivan Žabno o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Naglasak projekta je na sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnoj upotrebi predmeta, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište „Ivančino brdo“ u Križevcima.

Vrijednost projekta je 547.346,72 kune, a 84,9 posto odnosno 465.244,71 kuna je sufinancirano iz Kohezijskog fonda.